Ekonomisk service

Gör det du är bäst på - koncentrera dig på det som ger intäkter!

 

Vi har helhetslösningen för mindre och medelstora företag. Förutom att vi erbjuder tjänster som redovisning, löpande bokföring, bokslut och skatter, kan vi även sköta annat som tar mycket av en din tid.

För många företag kan det vara både säkrare och lönsammare att lägga ut sin ekonomiska administration på en redovisningskonsult.

 

Vi kan hjälpa dig med administration av löner såsom:

  • Milersättning och traktamente
  • Beräkning av skatt, förmåner och sociala avgifter
  • Skattedeklaration
  • Kontrolluppgifter