Bokslut och årsredovising

Bokslutet är bolagets viktigaste handling och är den externa kommunikationen som syftar till att ge en rättvisande bild av företaget. 

Ett årsbokslut avslutar den löpande bokföringen för ett räkenskapsår och skall enligt bokföringslagen innehålla en balansräkning, resultaträkning samt vissa tilläggsupplysningar i form av noter. Vi upprättar ditt bokslut oavsett om du är ett litet eller stort företag.

 

En bra årsredovisning ger rätt signaler om att ditt företag är en bra samarbetspartner.

Vi kan ta fram en korrekt årsredovisning som ger en bra beskrivning av företagets verksamhet. Redovisningen ligger också till grund för upprättande av bokslut och deklarationer.