Viktigt information till våra kunder med anledning av Covid-19

Hej, 

Här kommer aktuell information om vad du som företagare ska tänka på samt regler och tips som rör företagets likviditet
som snabbt tar slut när affärerna avtar eller stannar upp.

  1. Låt företaget gå ide vad gällande konferenser, annonsering och investeringar. 
  2. Se över stora likviditetsflöden, förhandla, dela upp och förskjut kostnader (hyreskostnader, amorteringar, leverantörer) 
  3. Sök anstånd hos myndigheter, det finns möjligheter att få anstånd med skatter och få tillbaka redan gjorda inbetalningar.
    Preliminär inkomstdeklaration kan man som alltid använda om man vill minska sin f-skatt. 
  4. Begränsa personalkostnader. Förhandla internt, avstå bonus, korttidspermitteringar. 
  5. Ensam är inte stark! Kontakta oss som bollplank för företagets utveckling och överlevnad. 


För löner utbetalda i mars månad gäller ny arbetsgivaravgift, 10,21%. Gäller upp till 30 anställda max 
25.000 kr i månadslön from 6/4. Redan redovisade löner för mars månad måste rättas efter den 6/4. 
Denna nedsättning gäller under perioden 1/3 till 30/6. Detta innebär en skattelättnad på ca 5300 kr 
per anställd om lönen uppgår till 25.000 kr. För enskilda näringsidkare betalas bara 
ålderspensionsavgiften plus 2/3 av övriga egenavgifter och den allmänna löneavgiften under år 2020. 

En karensdag slopas för anställda i bolag och för enskilda näringsidkare from 11/3 – 31/5 2020. 
Arbetsgivaren behandlar sjuklön som vanligt och arbetstagaren söker själv ersättning för 
karensdagen hos försäkringskassan. Även krav på läkarintyg slopas tillfälligt, gäller from 27/3. 

Kortidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att säga upp den 
personen. Du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten. Stödet kan sökas from den 
7/4 och gäller retroaktivt from 16/3. Gör Tillväxtverkets test på deras hemsida för att se om du har 
rätt att få stödet. Följ länken:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/testa-ratt-till-stod.html
​​​​​​​
Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher (tex kläder, leksaker och elektronik). Förslag 
finns att staten står för 50% av hyresnedsättningen och upp till 25% av den ursprungliga fasta hyran. 
Stödet kommer då att gälla från 1/4-30/6 och kan sökas i efterhand. 

Extra för privatpersoner; Finansinspektionen har meddelat att alla bolånekunder ska få möjlighet till 
uppehåll med sina amorteringar. Detta ska börja gälla from den 14/4. 

 Hör av er till oss om ni behöver hjälp eller mer information. 

Med vänlig hälsning 

Helen, Anki, P-O & Anki 
Addition AB